Aktualności

01

Fundacja rodzinna daje sporo korzyści. Również podatkowych

Już 22 maja 2023 r. wejdą w życie przepisy o fundacji rodzinnej. To nowa instytucja na gruncie prawa polskiego, która przewiduje sporo preferencji podatkowych. Opowiada portalowi Forum Polskiej Gospodarki Marek Kończak – doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.

Jaki cel przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu instytucji fundacji rodzinnej?

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy głównym celem stojącym za wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej było ułatwienie wielopokoleniowej sukcesji przy jednoczesnym pogodzeniu interesów związanych z działalnością gospodarczą i interesów prywatnych. Innymi słowy, celem było zapewnienie bezpiecznego przejścia biznesu na nowe pokolenie przy pogodzeniu wielu różnych sprzecznych interesów (właścicieli biznesu, sukcesorów, wierzycieli itd.).

Kto powinien poważnie pomyśleć o utworzeniu takiej fundacji?

Fundacja rodzinna została przewidziana przede wszystkim dla osób prowadzących biznes w większej skali – zwłaszcza taki, który nie wymaga bieżącego doglądania przez właściciela i zarządzanie którym może być (przynajmniej potencjalnie) pozostawione specjalistom.

Ustawodawca stosunkowo nisko ustalił minimalny kapitał niezbędny do utworzenia fundacji (100.000 zł), ale w praktyce należy zakładać, że fundacje dla swojego istnienia będą potrzebowały majątku – co najmniej – kilkukrotnie (jeżeli nie kilkunastokrotnie) większego.

Fundacja wydaje się być interesującym narzędziem w przypadku rodzin wielodzietnych bądź wielopokoleniowych, jak również w sytuacjach, w których część dzieci wykazuje szczególną zdolność (lub nieporadność) w prowadzeniu działalności gospodarczej. Fundacja rodzinna pozwala na przekazanie zarządzania osobom najbardziej kompetentnym (czy to członkom rodziny, czy zewnętrznym menadżerom) przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich świadczeń pozostałym beneficjentom.

Przewidziane są specjalne zasady rozliczeń podatkowych dla tego typu fundacji. Na czym one dokładnie polegają?

Same fundacje są – co do zasady – zwolnione z opodatkowania. Podatek pojawia się dopiero w momencie przekazania majątku beneficjentom (15 proc. CIT po stronie fundacji). Jeżeli świadczenia są dokonywane na rzecz najbliższych dla fundatora jest to jedyny podatek, jaki będzie do zapłaty (tacy beneficjenci są zwolnieni z PIT).

Podatek może być konieczny do zapłaty również przy wykorzystaniu fundacji w niektórych optymalizacjach, przy prowadzeniu przez fundację działalności gospodarczej w zakresie nieprzewidzianym przez ustawę oraz w momencie jej likwidacji (ale powinny być to zdarzenia raczej wyjątkowe).

Cały artykuł dostępny pod tym linkiem: Fundacja rodzinna daje sporo korzyści. Również podatkowych [NASZ WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN