Aktualności

01

Ile uszczelnień wytrzyma jeszcze rynek nieruchomości

Istnieje realne zagrożenie, że kolejne zmiany podatkowe oraz brak stabilności i przejrzystości systemu, nie zachęcą, a odstraszą inwestorów - pisze w Rzeczpospolitej Michał Thedy, doradca podatkowy, partner w Thedy & Partners.

W ostatnich latach w Polsce wprowadzono wiele zmian „uszczelniających” system podatkowy. Częściowo były one konsekwencją zmian na poziomie ponadnarodowym tj. na poziomie OECD lub UE, częściowo zaś były to nasze własne „krajowe” pomysły.

Duża część tych „krajowych” zmian dotyczyła zwłaszcza rynku nieruchomości i była dość restrykcyjna, bo wprowadziła m.in. bardzo istotne ograniczenia w amortyzacji. 

Równolegle do „uszczelniania” systemu wprowadzono też sporo regulacji dotyczących różnorodnych ulg podatkowych mających promować określone działalności lub pozwalać na bezpodatkową reinwestycję zysków. Co jednak istotne, rynek nieruchomości został z wielu z nich „wyłączony” np. przez brak zwolnienia przy sprzedaży udziałów przez polską spółkę holdingową.

Nie chodzi zresztą tylko o restrykcyjność zmian, ale również o ich dużą częstotliwość. Przejawem tego są m.in. co roczne nowelizacje CIT-u, brak okresów przejściowych, uchwalanie znaczących zmian pod koniec roku i wprowadzane ich od początku następnego czy niejasność regulacji powodująca olbrzymie trudności w ich stosowaniu. 

Przy czym nie tylko zmiany przepisów spędzają sen z powiek przedsiębiorcom. Często zmienia się również praktyka organów podatkowych i nasila się pro-fiskalne podejście w ramach kontroli podatkowych, zwłaszcza urzędów celno-skarbowych.

Cały komentarz można przeczytać w Rzeczpospolitej z 18 maja 2023 r., str. A12

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN