Aktualności

01

Formularze TPR w pytaniach i odpowiedziach – jest trzecia edycja publikacji MF

Ministerstwo Finansów opublikowało trzecią edycję przewodnika po formularzach TPR. Ma on postać pytań i odpowiedzi. Liczy 80 stron i podzielony jest na cztery główne części, przy czym ostatnia składa się z 14 podrozdziałów.

Ta publikacja to praktyczna instrukcja po zagadnieniach związanych z raportowaniem cen transferowych, gdyż MF wyraźnie zastrzega, że dokument nie ma charakteru ani interpretacji ogólnej, ani Objaśnień MF. Przewodnik ma ułatwić wywiązywanie się z obowiązku raportowania cen transferowych. W przygotowywanych odpowiedziach MF uwzględnia uwagi zgłaszane przez podatników. Najnowsza wersja została poszerzona o nowe odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednich wersjach dokumentu oraz dodano nowe zagadnienia.

Informator TPR na 2021 rok uwzględnia m.in. zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzeń TPR, które stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok 2021. Zmiany te dotyczą ograniczenia zakresu danych i informacji wskazywanych w informacji o cenach transferowych w przypadku transakcji, które zwolniono z obowiązku dołączania do lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Informator TPR zawiera także praktyczne przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia informacji o cenach transferowych m.in. dla transakcji finansowych, ubezpieczeniowych lub kontraktów wieloletnich.

– Mimo że dokument MF nie ma mocy wiążącej dla organów podatkowych, warto podkreślić, że jest on potrzebny i z pewnością pozwala podatnikom na zapoznanie się z ministerialnym podejściem do zagadnień związanych z raportowaniem cen transferowych. W sytuacjach wątpliwych, można sięgnąć do przewodnika i podeprzeć się opublikowaną odpowiedzią – zauważa Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN