Aktualności

01

Fiskus ma sprawdzić, kto płaci daninę

Jeśli podatnicy podnoszą, że umownie wyłączyli wspólność małżeńską, to urzędnicy muszą to sprawdzić, a nie kierować się tylko zapisami w ewidencjach - informuje Rzeczpospolita, opisując wyrok WSA w Gdańsku.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners został poproszony o skomentowanie tego orzeczenia. W swojej opinii przesłanej do redakcji, podkreślił on, że omawiany wyrok jest bardzo istotny z perspektywy zakresu obowiązków organów podatkowych w postępowaniu podatkowym, szczególnie w odniesieniu do prowadzonego postępowania dowodowego. Słusznie Sąd wskazał, że przy dokonywaniu wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, organ podatkowy ma obowiązek wskazać wszystkich podatników a wcześniej poczynić szczegółowe ustalenia w tym zakresie. Dlatego, jeżeli z dokumentów przedłożonych przez podatników czy też ich wyjaśnień lub pism składanych w toku postępowania, wynika, że podatnicy kwestionują ustalony stan faktyczny przez organ pierwszej instancji, to w takiej sytuacji rolą organu podatkowego działającego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej jest również wezwać podatników do przedłożenia dokumentów czy też wyjaśnić wątpliwości jakie rysują się po analizie zebranego materiału dowodowego. Bardzo słusznie WSA podniósł również, że prawidłowe ustalenie kręgu podatników stanowi fundamentalną kwestię dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej. Decyzja podatkowa jest przecież aktem, który w sposób jednostronny i władczy kształtuje prawa i obowiązki określonego adresata w indywidualnej sprawie podatkowej. 

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 26 maja 2023 r., str. A16

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN