Aktualności

01

Ważna uchwała NSA: Dodatkowe zobowiązanie nie może być przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu

NSA podjął dziś ważną dla podatników uchwałę dotyczącą uprawdopodobnienia świadomego udziału podatnika w oszustwie podatkowym w ramach tzw. karuzeli (sygn. akt I FPS 1/23).

Pytanie prawne, nad którym 29 maja pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny brzmiało: „Czy w ramach postępowania mającego na celu wydanie na podstawie art. 33 § 4 pkt 1 w związku z art. 33 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) decyzji o zabezpieczeniu dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) organ podatkowy ma obowiązek uprawdopodobnienia świadomego udziału podatnika w oszustwie podatkowym w ramach tak zwanej karuzeli podatkowej?”.

NSA przeanalizował sprawę i wnioski sądu są szersze, niż można było się spodziewać. Według NSA, dodatkowe zobowiązanie nie może być przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu. To bardziej sankcja administracyjna, a nie zobowiązanie. W sprawach, które przewidują 100% sankcję organy podatkowe musiałyby badać kwestie świadomego udziału w oszustwie. Powinna być tu bowiem stosowana zasada proporcjonalności – kara adekwatna do przewinienia. Orzeczenie jest niewątpliwie korzystne dla podatników – komentuje na gorąco wyrok NSA Piotr Kalemba, doradca podatkowy, starszy menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN