Aktualności

01

Estoński CIT zyskał aprobatę Rady Ministrów

Na posiedzeniu 28 września 2020 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw, który zakłada wprowadzenie od początku przyszłego roku do polskiego porządku prawnego tzw. estońskiego CIT.

Jak już informowaliśmy z tej nowej formy opodatkowania będą mogły skorzystać spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne), w których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł. I kolejnym ważnym warunkiem do spełnienia dla skorzystania z tzw. estońskiego CIT będzie zatrudnianie co najmniej 3 pracowników (na umowę o pracę) lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS). Ten ostatni warunek będzie nieco inaczej określony dla firm rozpoczynających działalność.

– Istotą estońskiego CIT będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Jak podkreśla MF ma to wesprzeć głównie dla firm, które mają kłopoty z pozyskiwaniem środków na inwestycje. Estoński CIT będzie mógł przedsiębiorstwom służyć przez 4 lata, z opcją przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. Oczywiście przedłużenie będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków – przypomina Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Komunikat RM: https://premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz.html

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN