Aktualności

01

Już w przyszłym tygodniu wraca normalny tryb płatności podatku od nieruchomości

Płatność rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec mogła zostać odroczona, ale nie później niż do 30 września. To oznacza, że z początkiem października wrócą stare zasady płatności.

Opcję z odroczeniem płatności podatku od nieruchomości wprowadzono przepisami pierwszej tarczy antykryzysowej. Dzięki niej Rady Gmin miały możliwość podjąć stosowne uchwały, aby terminy płatności przesunąć.

– Z naszych informacji wynika, że część gmin z tego rozwiązania skorzystała. Przykładowo Warszawa odroczyła płatność o 90 dni. To była niewątpliwie potrzebna ulga, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy muszą radzić sobie ze skutkami pandemii – stwierdza Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

W konsekwencji, jeśli gminy samodzielnie nie wprowadziły dla przedsiębiorców, np. mających kłopoty finansowe, przewidzianych prawem preferencji, od początku października wraca normalny tryb płatności podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy muszą go regulować w comiesięcznych ratach.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują, że osoby prawne muszą:

– składać do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

– wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

– Warto pamiętać, że przedsiębiorcy nadal mają możliwość indywidualnego wnioskowania o odroczenie terminu płatności podatku. Ponadto przedsiębiorcy, którzy nie uregulują należności z tytułu podatku od nieruchomości w przewidzianym prawem terminie, muszą liczyć się z tym, że powstanie u nich zaległość podatkowa. Również wtedy istnieje możliwość wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o rozłożenie długu na raty bądź jego umorzenie. W tym celu niezbędne jest złożenie odpowiednio uargumentowanego wniosku – podpowiada Michał Nielepkowicz.

Jeśli macie Państwo problemy z płatnością należności podatkowych lub spodziewacie się kłopotów w tym obszarze, służymy wsparciem w uzyskaniu odpowiednich preferencji w zapłacie podatków. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN