Aktualności

01

Eksperci Thedy & Partners podczas II Forum Prawa Nieruchomości

25-26 listopada w Warszawie odbyła się druga edycja Forum Prawa Nieruchomości. W wydarzeniu, wśród gości, znaleźli się Michał Thedy i Lukasz Kupryjańczyk, doradcy podatkowi i wspólnicy w Thedy & Partners.

Michał Thedy wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym ustawie o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Podczas dyskusji eksperci zwracali uwagę na takie aspekty jak: czym są spółki inwestycyjne typu REIT/FINN, jakie jest ich znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości oraz jakie są perspektywy wprowadzenia tego typu instytucji w Polsce i jak należy ocenić obecny projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Z kolei Lukasz Kupryjanczyk przedstawił uczestnikom Forum prelekcję na temat zmian podatkowych i ich wpływie na rynek nieruchomości. Wśród omówionych regulacji prawnych znalazły się m.in.: podatek u źródła, ceny transferowe, biała lista VAT, nowa ulga na złe długi, regulacje dotyczące zbycia dziedziczonych nieruchomości.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN