Aktualności

01

Obowiązują nowe druki CIT

Od 1 grudnia 2019 r. obowiązują nowe druki CIT. To aż 20 deklaracji, zeznań i informacji. Dokumenty te należy stosować do dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) osiągniętych od 1 stycznia 2019 r.

Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r. oraz zakończył się po 31 grudnia 2018 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

– Stosowanie właściwych formularzy do rozliczeń podatkowych jest kluczowe dla zachowania ich poprawności. Nowe druki uwzględniają bowiem wszelkie zmiany w prawie, a więc podatnik może mieć pewność, że dokonuje rozliczenia czy poinformowania organu podatkowego według obowiązujących regulacji prawnych – stwierdza Lukasz Kupryjanczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Więcej: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2337

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN