Aktualności

01

Firma rozliczy stracone bezpowrotnie pieniądze

To, że kaucja gwarancyjna pierwotnie była świadczeniem obojętnym podatkowo nie wyklucza późniejszego uznania takiego wydatku w kosztach – wynika z wyroku NSA (II FSK 839/18), opublikowanego na łamach Rzeczpospolitej.

Lukasz Kupryjanczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując orzeczenie na łamach gazety podkreśla, że wyrok zasługuję na aprobatę. Jest też wyrazem ekonomicznego podejścia NSA do realnej utraty poniesionego „wydatku”, który fizycznie został dokonany, nie był rozpoznany jako koszt, a który został przez podatnika utracony. Trudno zgodzić się z podejściem fiskusa, twierdzącym, że kaucje gwarancyjne nie mogą służyć uzyskaniu przychodu ani zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów i z tych względów nie spełniają przesłanki związku z przychodami, a stanowią jedynie wydatek z tytułu zabezpieczenia interesów kontrahenta.

– Taka argumentacja pomija realia biznesowe, gdyż w praktyce firmy świadczące usługi mogą i w istocie zabezpieczają się przed brakiem płatności ze strony kontrahentów, zaś ich klienci, chcący skorzystać z danych usług godzą się na wpłaty takich kaucji – dodaje Lukasz Kupryjanczyk.

Wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D8345F9A7

Pisaliśmy o tym: Rzeczpospolita z 27 listopada 2019 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN