Aktualności

01

Będą objaśnienia to estońskiego CIT

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje nad objaśnieniami dotyczącymi estońskiego CIT, ale już po zmianach, które wprowadzi od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład. Na uwagi resort czeka do końca listopada.

Przepisy Polskiego Ładu, które czekają już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw przewidują sporo zmian w zakresie estońskiego CIT. Ten sposób rozliczeń od przyszłego roku ma być dostępny dla szerszego grona przedsiębiorców.

– Od 1 stycznia 2022 r. z estońskiego CIT oprócz spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz komandytowe. Dodatkowo zniknie kryterium przychodowe w estońskim CIT, które obecnie wynosi 100 mln złotych. Ponadto, od 2022 r. podatnicy, którzy wybrali estoński CIT nie będą mieli obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie również prowadził do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania. Inny będzie też sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania estońskim CIT, gdy podatnik dobrowolnie zrezygnuje z tego modelu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych na tych zasadach. Wówczas podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z estońskiego CIT. Przedsiębiorcy będą też mogli zapłacić podatek na dotychczasowych zasadach, tzn. jednorazowo przy rezygnacji z ryczałtu lub utraty prawa do estońskiego CIT. To podatnik będzie decydował, z którego opodatkowania chce skorzystać – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Uwagi i opinie do objaśnień w zakresie estońskiego CIT można zgłaszać do 30 listopada

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN