Aktualności

01

Prawo.pl: Dom do 70 mkw. bez formalności, ale jak ustalić podatek?

Po Nowym Roku będzie można budować już małe domy o powierzchni do 70 metrów kwadratowych na podstawie uproszczonych formalności budowlanych i bez dziennika budowy. Ale z opodatkowaniem ich właścicieli podatkiem od nieruchomości może być już poważny problem. Bo bez dziennika trudno będzie ustalić datę zakończenia budowy, a tym samym ustalić, od kiedy naliczać daninę – pisze portal Prawo.pl

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując sprawę dla portalu podkreślił, że przepisy dotyczące obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, szczególnie w przypadku nowych obiektów, nie są precyzyjne. Powstanie obowiązku podatkowego determinuje nam zasadniczo zakończenie budowy, które nie zostało w żaden sposób zdefiniowane w ustawie podatkowej, stąd w praktyce słusznie podatnicy mają w tym zakresie wątpliwości często utożsamiając zakończenie budowy z dopełnieniem wszelkich formalności dotyczących procesu budowlanego na gruncie Prawa budowlanego, tj. w ogromnej części przypadków z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W praktyce takie podejście może niestety skutkować zbyt późnym rozpoznaniem obowiązku podatkowego, ponieważ w orzecznictwie sądów administracyjnych i praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że zakończenie budowy wyznacza nam jednak ostatni wpis w dzienniku budowy.

Jeżeli zatem uchwalona nowelizacja prawa budowlanego wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych w sposób znacząco odformalizowany, tj. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy – w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym – to biorąc pod uwagę wspomnianą praktykę, faktycznie wejście w życie tych przepisów może spowodować trudności w ustaleniu daty zakończenia budowy determinującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

W takiej sytuacji organ podatkowy oczywiście nadal będzie mógł weryfikować okoliczność zakończenia budowy, ale tak naprawdę będzie się to odbywać dopiero w oparciu o dane z innych źródeł i już nie w postaci urzędowego dokumentu stanowiącego dziennik budowy. W praktyce zatem gminnym organom podatkowym może być trudno ustalić lub zweryfikować prawidłowe rozpoczęcie opodatkowywania tego typu domów mieszkalnych podatkiem od nieruchomości.

W tym kontekście można zatem zastanowić się nad ewentualną nowelizacją także ustawy podatkowej poprzez doprecyzowanie przepisów o powstaniu obowiązku podatkowego, na czym przy okazji skorzystaliby wszyscy inni podatnicy, gdyż – tak jak wskazano na początku – te przepisy już dziś budzą wątpliwości w ich stosowaniu w praktyce.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN