Aktualności

01

Dlaczego nie wprowadzamy w Polsce możliwości rozliczenia straty podatkowej „wstecz” ?

Co do zasady, straty podatkowe z działalności gospodarczej możemy rozliczać w Polsce do „przodu”, odliczając je od dochodu osiągniętego w okresie kolejnych 5 lat (z pewnymi dodatkowymi ograniczeniami). Nie można natomiast rozliczać strat „wstecz”. Możliwość taka istnieje jednak w wielu krajach europejskich i pytanie, czy nie powinna zostać wprowadzona również w Polsce - pisze na łamach Rzeczpospolitej Michał Thedy, doradca podatkowy, partner zarządzający Thedy & Partners.

Zacznijmy od przypomnienia czym jest strata podatkowa. Wystąpi ona wówczas, gdy koszty uzyskania przychodów przewyższą uzyskane przychody. Jeśli w danym roku przedsiębiorca poniósł stratę, może ją odliczyć od dochodu uzyskanego w przyszłości, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania i podatek do zapłaty.

Szczegółowe zasady odliczania strat w działalności gospodarczej są analogiczne dla spółek jak i dla indywidualnych przedsiębiorców (tj. są analogiczne na gruncie CIT i PIT).

Zasady odliczania strat

Zgodnie z tymi zasadami, strata poniesiona w danym roku może być odliczana od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat.  Co do zasady, kwota odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% straty z danego roku. Możliwe jest jednak jednorazowe odliczenie straty z danego roku w jednym z kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, pod warunkiem, że odliczona kwota nie przekroczy 5 mln zł. Nadwyżka ponad 5 mln zł podlega odliczeniu w pozostałych latach pięcioletniego okresu, przy czym nie może być większa niż 50% kwoty poniesionej straty. Przedsiębiorca może wybrać, kiedy w ciągu tych pięciu lat odliczy stratę i w jakiej wysokości. Oczywiście w sytuacji, gdy w danym roku nie uzyskał dochodu, nie będzie miał możliwości odliczenia straty. Może się też zdarzyć tak, że nie uzyska dochodu w żadnym z kolejnych 5 lat, a tym samym nie odliczy też poniesionej straty.

Warto dodać, że u przedsiębiorców opodatkowanych CIT występują dwa źródło przychodów – zyski kapitałowe oraz tak zwane przychody pozostałe (operacyjne). Straty powstałe w jednym źródle, mogą być odliczane tylko i wyłącznie od dochodów z tego samego źródła. Przykładowo, w spółce handlowej strata na sprzedaży akcji w spółce zależnej (zyski kapitałowe) nie może pomniejszyć dochodu z operacyjnej działalności handlowej (przychody operacyjne).

Ważne: Aby odliczyć stratę za lata ubiegłe nie trzeba czekać do momentu złożenia zeznania rocznego. Można odliczyć ją „na bieżąco” w trakcie roku podatkowego ustalając kwoty zaliczek na podatek. Oczywiście, jeśli w rozliczeniu rocznym okaże się, że za cały rok przedsiębiorca poniósł stratę, nie straci on kwoty straty, którą odliczył „w zaliczkach” w ciągu roku. Kwotę tę będzie można odliczyć w kolejnych latach.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2023 r., str.: D4-D5

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN