Aktualności

01

Ładowanie auta elektrycznego jest dostawą towarów

Udostępnianie urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych, samo ich ładowanie, a także aplikacja pomagająca w korzystaniu z ładowarki są dostawą towarów – wynika z najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie (C-282/22).

W analizowanej przez Trybunał sprawie, podatnik zamierza prowadzić działalność polegającą na instalowaniu i eksploatacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje ładowania będą wyposażone w tzw. ładowarki multistandard, które dysponują zarówno konektorami szybkiego ładowania na prąd stały, jak i konektorami wolnego ładowania na prąd przemienny.

Świadczenia każdorazowo realizowane przez spółkę w ramach cyklu ładowania, w zależności od potrzeb zainteresowanego użytkownika, mogą obejmować następujące czynności: udostępnienie urządzeń do ładowania, w tym integrację ładowarki z systemem operacyjnym pojazdu; zapewnienie przepływu energii elektrycznej o odpowiednio dostosowanych parametrach do akumulatorów tego pojazdu; niezbędne wsparcie techniczne. Podatnik zamierza również stworzyć specjalną platformę, stronę internetową lub aplikację, umożliwiające zainteresowanym użytkownikom rezerwację danego konektora, podgląd historii transakcji oraz dokonanych płatności. Za wszystkie te świadczenia będzie pobierana jednakowa opłata.

Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o interpretację, aby upewnić się, jak traktować wymienione usługi. Według skarbówki dostawę energii elektrycznej niezbędnej do ładowania pojazdu elektrycznego należy uznać za świadczenie główne, podczas gdy inne usługi oferowane przez podatnika będą usługami pomocniczymi.

Podatnik zaskarżył interpretację do sądu, a ten ją uchylił. Kasację wniósł organ podatkowy, a NSA skierował pytanie prejudycjalne do TS UE.

Według Trybunału przepisy Dyrektywy 2006/112/WE interpretować w ten sposób, że stanowi „dostawę towarów” jedno złożone świadczenie składające się z:

– udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych (w tym integracji ładowarki z systemem operacyjnym pojazdu),

– zapewnienia przepływu energii elektrycznej o odpowiednio dostosowanych parametrach do akumulatorów tego pojazdu,

– niezbędnego wsparcia technicznego dla zainteresowanych użytkowników oraz

– udostępnienia aplikacji informatycznych umożliwiających zainteresowanemu użytkownikowi rezerwację konektora, podgląd historii transakcji oraz wpłatę środków gromadzonych w portfelu cyfrowym celem wykorzystania do płatności za ładowanie.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN