Aktualności

01

DGP: Paczkomaty opodatkowane? Trwają o to spory

Paczkomaty wyrastają w całej Polsce jak grzyby po deszczu. Ale wciąż nie wiadomo, czy po zeszłorocznej nowelizacji prawa budowlanego są one opodatkowane jako budowle czy nie – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners udzielając komentarza gazecie, zwrócił uwagę, że w kwestiach spornych dotyczących zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości cały czas problemem jest odesłanie w przepisach podatkowych do Prawa budowlanego, w którym to prawie definicje są bardzo szerokie i dany obiekt, który może być uznany za obiekt budowlany lub budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego, niekoniecznie musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla.

Aby odpowiedzieć na pytania odnośnie opodatkowania paczkomatów trzeba znać pewną historię w podejściu do paczkomatów, w tym istotna jest tu nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu 2020 r.

Otóż do września 2020 roku paczkomaty nie były wskazywane w Prawie budowlanym wprost. Stąd pojawiały się spory czy paczkomat jest obiektem budowlanym. Na gruncie Prawa budowlanego przyjmowano, że paczkomat jest budowlą – na potrzeby regulacji procesu budowlanego. To z kolei generowało kolejny problem, a mianowicie czy klasyfikacja paczkomatu do budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, powoduje także jego opodatkowanie 2% podatkiem od nieruchomości – właśnie jako budowli.

Od września ub.r. – za sprawą wspomnianej nowelizacji – paczkomat jest przykładem urządzenia, którego budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia. Wprawdzie nie rozstrzyga to wprost wątpliwości czy paczkomat przestał być obiektem budowlanym i budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego (co otwierałoby drogę do jego opodatkowania w podatku od nieruchomości), jednak odczytując całościowo tę nowelizację wydaje się, że chodziło w ogóle o wyłączenie spod regulacji Prawa budowlanego paczkomatów. W tej sytuacji skoro paczkomat nie powinien być uznany w świetle obecnie obowiązujących przepisów za obiekt budowlany i budowlę, to tym bardziej nie powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości – jako budowla.

Niezależnie od tego warto pamiętać jeszcze o dwóch kwestiach. Po pierwsze, paczkomat jest urządzeniem technicznym, posiadającym fundamenty, a w takim przypadku wyłącznie fundamenty pod urządzenie techniczne mogą podlegać opodatkowaniu jako budowla. Po drugie, jest też ogólny warunek w definicji obiektu budowlanego – wzniesienia go z użyciem materiałów budowlanych. Paczkomat tego warunku nie spełnia.

Cały artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 lipca 2021 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN