Aktualności

01

Program komputerowy musi być rozumiany szeroko

Przy ustalaniu możliwości skorzystania z ulgi IP Box należy wziąć pod uwagę szeroką definicję programu komputerowego, uwzględniając współczesne procesy tworzenia oprogramowania oraz poglądy orzecznictwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2023 r. (sygn. akt II FSK 25/23).

Jak tłumaczy Marta Chacińska, project manager w Thedy & Partners, ulga IP Box została wprowadzona do ustawy PIT oraz ustawy CIT w 2019 r., dotyczy preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym autorskiego prawa do programu komputerowego. Zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi IP Box, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną.

Tak było w omawianym przypadku, Podatnik chcąc skorzystać z ulgi IP Box, wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Sprawa nie dotyczyła jednak programisty, ale Project Managera, który zarządza projektami IT, pozyskuje wymagania od klientów i na tej podstawie opracowuje kształt rozwiązania oraz tworzy dokumentację projektową, która pozwala rutynowo działającemu programiście na napisanie na tej postawie kodu źródłowego.  

Dyrektor KIS uznał, że taka dokumentacja projektowa nie może być uznana za kwalifikowane prawo własności intelektualnej zgodnie z ustawą PIT, bowiem nie została ona wymieniona w przepisach dotyczących ulgi IP Box.

Po zaskarżeniu interpretacji, WSA w Łodzi przyznał rację Podatnikowi, wskazując, że rozumienie programu komputerowego wyłącznie jako zestawu instrukcji, które mogą spowodować wykonanie przez komputer określonego zadania lub uzyskanie określonego rezultatu jest sprzeczne zarówno z orzecznictwem jak i postanowieniami Dyrektywy 2009/24/WE. W Preambule Dyrektywy wskazano, że pojęcie program komputerowy obejmuje programy w jakiejkolwiek formie, w tym przygotowawcze prace projektowe.

Finalnie, NSA podzielił argumentację WSA, wskazując, że ograniczenie się do wąskiej definicji programu komputerowego byłoby anachronizmem. Jednocześnie NSA potwierdził, że Podatnika należy uznać za twórcę programu komputerowego, również w sytuacji, w której jego wkładem było stworzenie dokumentacji projektowej.

Wyrok NSA potwierdza dominującą praktykę w orzecznictwie, również wydawane aktualnie interpretacje podatkowe w większości opierają się na szerokiej definicji programu komputerowego, nie ograniczając go jedynie do powstającego kodu źródłowego. Podobny trend możemy zaobserwować w zakresie ulgi związanej z 50% kosztami uzyskania przychodu z tytułu przychodów osiągniętych za przeniesienie praw autorskich m. in. z tytułu działalności twórczej w zakresie programów komputerowych.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN