Aktualności

01

Biznes zaproponował zmiany w estońskim CIT

Od początku przyszłego roku do polskiego porządku prawnego ma zostać wdrożony sposób rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych według modelu estońskiego. Przedsiębiorcy w ramach konsultacji z resortem finansów zaproponowali w nim pewne zmiany.

Ministerstwo Finansów chce, aby było to rozwiązanie jak najbardziej przyjazne dla biznesu, a jednocześnie było wsparciem, głównie dla tych firm, które mają kłopoty z pozyskiwaniem środków na inwestycje. Stąd szerokie konsultacje ze środowiskiem biznesowym. W ich ramach zostało zaproponowanych kilka ważnych zmian.

Przede wszystkim rozwiązanie ma być skierowane do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 100 mln zł. Wcześniej próg wynosił 50 mln zł. 

Złagodzono też warunek dotyczący zatrudnienia co najmniej 3 pracowników (innych niż udziałowiec/akcjonariusz) na podstawie umowy o pracę. Spółka będzie mogła nadal korzystać z preferencyjnego opodatkowania, jeśli ponosi wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów cywilnoprawnych (w określonej kwocie). A mały podatnik będzie mógł w pierwszym roku opodatkowania zatrudniać jedną osobę, zamiast trzech. Ponadto mają być utrzymane  łagodniejsze warunki wejścia dla podatników rozpoczynających działalność.

– Przedsiębiorcy zaproponowali także, aby rezygnację z estońskiego CIT można było zadeklarować w ostatniej składanej deklaracji z takim rozliczeniem. Dodatkowo możliwe będzie wsteczne rozliczenie straty, a więc takiej, która wystąpiła przed wejściem w życie estońskiego CIT. Trzeba podkreślić, że to ważne zmiany i dobrze, że zostały uwzględnione. Pozwolą bowiem szerszej grupie podatników skorzystać z tego rozwiązania – komentuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN