Aktualności

01

BI: TSUE znów wywróci rozliczenia VAT gmin? Tym razem chodzi o dotacje na fotowoltaikę

W czwartek zapadły dwa ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie VAT. Chodzi o opodatkowanie dotacji, które gminy dostawały na instalacje fotowoltaiczne oraz na usuwanie azbestu. Polskie sądy przez wiele lat nie były w stanie rozstrzygnąć, czy gmina w takich przypadkach jest podatnikiem VAT, zrobił to dopiero TSUE. Eksperci przyznają, że dla części gmin jego wyrok może oznaczać problemy – pisze Business Insider.

Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners został poproszony o skomentowanie sprawy. Podkreślił on, że obydwa wyroki mają swój wspólny mianownik. Jest nim:

– realizacja zadania własnego przez każdą z gmin,

– brak stałego dochodu z danego zadania oraz

– pokrycie kosztów jego realizacji w całości (jak w przypadku usuwania azbestu) albo w znacznej części (jak w przypadku instalacji OZE) z zewnętrznych środków publicznych.

W obu przypadkach wyrok TSUE przychylił się co do zasady do podejścia sugerowanego przez gminę a odrzuconego w interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy. TSUE przyznał, że spełnione jest zasadniczo kryterium istnienia czynności podlegającej opodatkowaniu (dostawa towaru / świadczenie usługi za wynagrodzeniem – nawet jeśli to wynagrodzenie jest niewspółmiernie niskie do ponoszonego kosztu). Niemniej uznał jednocześnie, że nie jest spełnione kryterium działania gminy w charakterze podatnika (tzn. brak prowadzenia działalności gospodarczej). To z kolei oznacza efektywnie brak opodatkowania VAT, gdyż aby doszło do opodatkowania oba powyższe kryteria powinny być spełnione jednocześnie.

Istotne, że TSUE nie badał już tego, czy dana gmina działała tu jako „organ władzy publicznej”, gdyż brak prowadzenia działalności gospodarczej z definicji wyklucza konieczność dokonywania takiej analizy. To z kolei także oznacza, że w pewnym sensie oba wyroki mogą mieć pośrednio zastosowanie także do innych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, ale w niektórych sytuacjach może nawet również spółki prawa handlowego).

Warto zwrócić uwagę na sformułowanie, którego użył TSUE w obu wyrokach: „jedynie ryzyko strat, nie mając perspektywy zysku” – to właśnie wydaje się podstawową przesłanką przesądzającą o takim a nie innym rozstrzygnięciu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN