Aktualności

01

Sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca

31 marca 2023 upływa ustawowy termin sporządzenia sprawozdań finansowych dla firm kończących rok obrotowy 31 grudnia 2022. Służby finansowe w firmach są zobowiązane do tego momentu przygotować roczne sprawozdanie, a zarządy oraz osoby sporządzające je są obowiązane są do ich podpisania. Warto zwrócić uwagę na to, że tak przygotowane, wstępne sprawozdania mogą ulegać dalszym zmianom, o ile jest to uzasadnione.

Ostatecznym terminem zatwierdzenia sprawozdań jest bowiem dopiero 30 czerwca 2023. W trzymiesięcznym okresie od sporządzania do zatwierdzenia sprawozdania może ono ulegać zmianom, o ile otrzymane w tym czasie przez spółkę informacje mają istotny wpływ na treści i liczby w nim zaprezentowane.

W ostatnich latach terminy sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych były przesuwane ze względu na pandemię, jednak obecnie Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na taki ruch. Stoją za tym konkretne argumenty.

  • Dla spółek nieprzygotowujących comiesięcznych informacji finansowych dla zarządu, 31 marca jest pierwszym momentem, kiedy dane znajdujące się w księgach spółki są po raz pierwszy, w sposób formalny, przyjmowane do wiadomości przez jej zarząd. Ma to istotne znaczenie między innymi przy ocenie stanu wiedzy zarządu odnośnie chociażby spełniania przez spółkę wymogów kapitałowych wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, jej wypłacalności w świetle Prawa Upadłościowego, czy dotrzymywania kowenantów finansowych określonych w umowach kredytowych.
  • Przesuwanie w ostatnich latach terminu sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji sprawozdań finansowych powodowało, że kluczowe informacje opisujące kondycję finansową spółek były dostępne publicznie dopiero w czwartym kwartale roku następującego po dniu bilansowym.
  • Sporządzone z końcem marca sprawozdanie może zostać zaktualizowane przed jego zatwierdzeniem.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN