Aktualności

01

BI: Ośrodki zapłacą niższy podatek. Pojedziemy taniej na nartach?

Korzystanie z białego szaleństwa powinno być przyjemniejsze, a to za sprawą ważnego i korzystnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. W jego efekcie właściciele wyciągów narciarskich zapłacą niższy podatek od nieruchomości, a zaoszczędzone czy odzyskane pieniądze mogą zainwestować w rozbudowę ośrodka – pisze Business Insider Polska.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners został poproszony przez Portal o komentarz. Podkreślił on, że  wydanych wyrokach NSA bardzo słusznie podkreślił, że obecnie przy ustalaniu zakresu opodatkowania budowli w podatku od nieruchomości, nieuzasadnione jest sięganie do tzw. całości techniczno-użytkowej i na tej podstawie doszukiwanie się opodatkowania różnego rodzaju urządzeń technicznych, oprócz ich fundamentów czy części budowlanych.

NSA przytoczył w tym zakresie m.in. nowelizację definicji obiektu budowlanego z czerwca 2015 r. i wskazał wprost, że w zmienionym stanie prawnym brak jest podstaw do opodatkowania urządzeń technicznych jako budowli w podatku od nieruchomości. Takiemu opodatkowaniu podlegają wyłącznie części budowlane urządzeń technicznych lub ich fundamenty.

Osobiście uważam, że urządzenia techniczne posiadające części budowlane nie powinny być opodatkowane także w stanie prawnym sprzed wspomnianej nowelizacji, ale zdecydowanie cieszy to, że NSA jednoznacznie rozstrzygnął to zagadnienie w stanie prawnym co najmniej od nowelizacji z 2015 roku.

Dlatego też wydane w poniedziałek wyroki NSA są bardzo cenne i wpisują się w kształtującą się korzystną dla podatników linię orzeczniczą, co wcale nie było takie oczywiste na przestrzeni ostatnich 8 lat, od wspomnianej nowelizacji.

Wyroki NSA mają uniwersalny charakter przez sformułowane w nich tezy. Konkretnie jednak dla właścicieli ośrodków narciarskich, czyli infrastruktury, na gruncie której zapadły, oznaczają one wprost potwierdzenie dotychczasowego podejścia, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie części budowlane i fundamenty (podpory) całej infrastruktury narciarskiej, w tym wyciągów narciarskich. Jednocześnie taka infrastruktura narciarska nie podlega już opodatkowaniu w całości, czego wielokrotnie domagały się organy podatkowe, także po nowelizacji z 2015 roku.

Jeżeli właściciele ośrodków narciarskich opodatkowywali podatkiem od nieruchomości w całości posiadaną infrastrukturę, to jak najbardziej uprawnieni są do korekty deklaracji za wszystkie otwarte lata, nieobjęte przedawnieniem i domaganie się stwierdzenia nadpłaty. Z wyroków NSA wynika bowiem – raz jeszcze – że nie cała infrastruktura narciarska podlega opodatkowaniu, lecz należy ustalić czym z perspektywy Prawa budowlanego są poszczególne elementy tej infrastruktury i: (1) zidentyfikowane obiekty posiadające cechy budynków – opodatkować jako budynki oraz (2) dokonać przeglądu pozostałej infrastruktury pod kątem wyłączenia z opodatkowania wszelkich urządzeń technicznych (w szczególności kół napędowych wraz z linami nośno-napędowymi, układów napędowych, układów starowania i bezpieczeństwa, silników) pozostawiając jedynie opodatkowane podpory i fundamenty.

Podsumowując, wyroki NSA oznaczają, że dotychczas opodatkowana w całości infrastruktura w postaci wyciągów i kolei linowych, będzie opodatkowana wyłącznie w zakresie podpór i fundamentów urządzeń technicznych oraz budynków stacji.

W konsekwencji wyroki NSA zdecydowanie przyczynią się do zmniejszenia opodatkowania nieruchomości ośrodków narciarskich. Włodarze gmin, gdzie taka infrastruktura znajduje się nie powinni jednak martwić się długoterminowo, ponieważ „niższy”, a tak naprawdę urealniony podatek od nieruchomości, zgodnie z wyrokami NSA powinien przyczynić się do zdecydowanie większych inwestycji w infrastrukturę narciarską, gdzie do tej pory wysoki podatek od całości infrastruktury narciarskiej był blokerem inwestycji tego typu. W długim terminie włodarze gmin powinni zatem zyskać większe wpływy od większej liczby inwestycji w infrastrukturę narciarską na ich terenie.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN