Aktualności

01

Będzie więcej czasu na sprawozdanie i roczny CIT

Ministerstwo Finansów wydłuży niektóre terminy na dopełnienie obowiązków sprawozdawczych. Więcej czasu będzie na sporządzenie sprawozdań finansowych i zeznań CIT.

W zakresie m.in. sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania sprawozdań finansowych wydłużenie terminów w 2022 roku ma dotyczyć:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

– W zakresie złożenia zeznania CIT za 2021 rok podatnicy dostaną 3 miesiące więcej na dopełnienie tego obowiązku. Termin ustawowy wskazuje na konieczność złożenia CIT-8 do końca marca. Wydłużony więc zostanie do końca czerwca. Będzie to dotyczyć wszystkich podatników i obejmie poza złożeniem deklaracji również wpłatę podatku, jeśli taka z rozliczenia wyjdzie – wskazuje Łukasz Łebski, doradca podatkowy, menedżer w Thedy & Partners.

Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN