Aktualności

01

Będą pewne ułatwienia w rozliczaniu transakcji z podmiotami powiązanymi

Ministerstwo Finansów chce ulżyć przedsiębiorcom i zmniejszyć obciążenia administracyjne związane z korektą cen transferowych. Pewne zwolnienia obejmą też niektórych przedsiębiorców sporządzających lokalną dokumentację cen transferowych dla transakcji krajowych – takie zmiany przewiduje art. 8 nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz innych ustaw.

Zmiany w tym obszarze mają być wprowadzone do przepisów pierwszej tarczy antykryzysowej. To ona bowiem zmodyfikowała obowiązki w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Wszystko po to, aby odciążyć przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Jak zauważa MF w uzasadnieniu nowelizacji, pandemia COVID-19 spowoduje, że podmioty powiązane z wielu branż zmuszone będą do dostosowywania cen transferowych stosowanych w rozliczeniach z powiązanymi kontrahentami do nowych uwarunkowań rynkowych w celu zachowania zasady ceny rynkowej.

– W takiej sytuacji niezbędne jest dokonanie odpowiedniej korekty. Przepisy podatkowe warunkują, że korekta in minus jest możliwa jeśli przedsiębiorca posiada oświadczenie podmiotu powiązanego o fakcie dokonania przez ten podmiot powiązany korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik. Resort finansów chce zwolnić podatników z obowiązku posiadania tego dokumentu – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Jednocześnie zastrzega, że to zwolnienie będzie limitowane czasowo. A mianowicie zwolnienie ma objąć tylko korekty dokonywane w okresie trwania kryzysu wywołanego COVID-19.

Kolejne ułatwienie, które planuje MF ma dotyczyć sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Projektowane przepisy przewidują, że podmioty, których przychody w roku podatkowym dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 spadły o co najmniej 50% w odniesieniu do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych nawet jeśli wykazują stratę podatkową.

– To oczywiście będzie pewne ułatwienie dla przedsiębiorców, ale trzeba pamiętać, że nadal utrzymany zostanie obowiązek przekazywania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zauważa Cyprian Werykowski.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719141#12719141

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN