Aktualności

01

MF wyjaśnia zasady dokumentacji grupowej

Minister finansów w ramach interpelacji poselskiej odpowiedział na pytania dotyczące sporządzania dokumentacji grupowej w ramach transakcji między podmiotami powiązanymi.

W interpelacji padły trzy pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy w przypadku nieposiadania przez podatnika informacji o spełnianiu przez grupę podmiotów powiązanych, do której należy warunków obligujących do sporządzenia dokumentacji grupowej „master file” wystarczające dla uniknięcia ewentualnych konsekwencji nieposiadania tej dokumentacji będzie oświadczenie jednostki dominującej o niespełnianiu warunków obligujących do sporządzenia dokumentacji grupowej „master file”.

– Z wyjaśnień ministra wynika, że przepisy o cenach transferowych nie określają obowiązku dokumentowania braku wystąpienia przesłanek do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych, np. poprzez uzyskanie oświadczenia od jednostki dominującej o niespełnianiu warunków obligujących do sporządzenia takiej dokumentacji – zauważa Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Minister jednocześnie zastrzegł, że każdy podmiot powinien wykazywać się należytą starannością w zakresie wypełniania swoich obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe, w tym obowiązków dokumentacyjnych. W przypadku wątpliwości co do istnienia obowiązku dokumentacyjnego, podmiot powiązany powinien podjąć odpowiednie kroki zmierzające do ustalenia, czy jest on objęty obowiązkiem dołączenia grupowej dokumentacji do lokalnej dokumentacji cen transferowych (np. poprzez weryfikację wysokości przychodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy).

Pytanie drugie dotyczyło tego, czy w sytuacji, gdy podmiot jest zwolniony z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie zwolniony z konieczności przygotowania dokumentacji grupowej.

– Tu minister potwierdził, że takie zwolnienie będzie miało zastosowanie – dodaje Cyprian Werykowski.

Ostatni obszar, którym zajął się minister dotyczył zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, ale mającym siedzibę w raju podatkowym. Tu powstała wątpliwość czy w sytuacji przygotowania dokumentacji lokalnej wystąpi także konieczność sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych.

– Minister finansów wyjaśnił, że sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym, nie generuje obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji – stwierdza ekspert Thedy & Partners.

Interpelacja nr 23727

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN