Aktualności

01

Został niecały miesiąc na zgłoszenie do CRBR

Do 13 lipca jest czas na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Spółki wpisane do KRS po tym dniu zgłoszeń do CRBR dokonują nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

– Przypomnijmy, że obowiązkiem zgłoszenia danych i ich aktualizacji do Rejestru objęte są spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste akcyjne (od 1 marca 2021 r.), akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgłoszenie do CRBR należy złożyć elektronicznie. Nie trzeba uiszczać od niego żadnych opłat. Kluczowe jest tu jednak samo ustalenie beneficjenta rzeczywistego, co ważne, w inny sposób aniżeli na potrzeby podatkowe (poboru WHT) – podkreśla Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia przy dopełnieniu obowiązków związanych ze zgłoszeniem, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN