Aktualności

01

Gmina nie jest podatnikiem VAT przy edukacji

W odniesieniu do określonych czynności związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego nie występują w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega VAT – wynika z najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów.

MF wskazuje, że gmina w opisanym zakresie nie będzie podatnikiem VAT jeśli spełnione zostaną określone przesłanki, w szczególności, gdy wykonywanie tych czynności jest podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu, a pobierane opłaty nie mogą być uznane za rzeczywistą równowartość świadczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy jednostki te współpracują w wykonywaniu tych zadań.

– To ważne stanowisko MF, gdyż w dotychczasowych interpretacjach indywidualnych prezentowane było często podejście, zgodnie z którym opisana działalność, związana z realizacją zadań ustawowych w zakresie edukacji i opieki społecznej, podlegała opodatkowaniu VAT i objęta była zwolnieniem z podatku – wyjaśnia Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Dopiero sądy administracyjne prostowały takie podejście, a to wszystko przekładało się na niepewność stosowania prawa i wydłużanie procesu uzyskiwania ostatecznych interpretacji.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN