Aktualności

01

Zmiana składu osobowego spółki nie wpłynie na jej status

W wyniku wystąpienia ze spółki jawnej wspólnika będącego osobą prawną, spółka nie utraci statusu podatnika CIT – wynika z interpretacji podatkowej nr 0111-KDIB2-1.4010.309.2021.1.AR.

W analizowanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawie, spółka komandytowa przekształciła się w spółkę jawną. Na dzień rejestracji spółki jawnej w KRS jej wspólnikami były dwie osoby fizyczne oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tydzień po rejestracji spółki jawnej odbyło się zebranie jej wspólników, podczas którego spółka z o.o. wystąpiła ze spółki jawnej. Zmianie uległa umowa spółki poprzez wykreślenie występującego wspólnika. Od tego dnia ostatecznie w spółce wspólnikami są dwie osoby fizyczne – każda po 50% udziałów. W rezultacie spółka jawna, spółka osobowa, której wspólnikami są jedynie osoby fizyczne jest opodatkowana podatkiem od osób prawnych. Pojawiła się więc wątpliwość czy wystąpienie spółki z o.o. spowoduje utratę statusu podatnika CIT przez spółkę jawną. Warto dodać, że w sprawie będącej przedmiotem interpretacji, spółka powinna zawiadomić o zmianach w składzie wspólników (taki obowiązek wynika z przepisów), a tego nie zrobiła.

– Dyrektor KIS wyjaśnił, że w wyniku wystąpienia ze spółki wspólnika będącego osobą prawną spółka jawna nie utraci statusu podatnika CIT i zachowa ten status aż do czasu likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Zmiana w składzie osobowym, posiadającego status podatnika CIT, nie ma bowiem wpływu na ten status. Z tą interpretacją niewątpliwie można polemizować albowiem nie realizuje celu, jaki przyświecał zmianom w objęciu CIT spółek jawnych – zauważa Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN