Aktualności

01

Transakcje zwolnione poza informacją TPR

W informacji TPR transakcję kontrolowaną o charakterze jednorodnym należy identyfikować analogicznie jak dla potrzeb określenia obowiązku w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – wynika z interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010.231.2021.2.MS.

W analizowanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawie spółka w ramach swojej działalności dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi. W przypadku, gdy wartość transakcji kontrolowanych przekroczy progi określone w przepisach, wówczas spółka zobowiązana jest do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za dany rok obrotowy oraz złożenia informacji o cenach transferowych. Jednocześnie, spółka może być zwolniona z obowiązku sporządzania dokumentacji. Wątpliwości spółki dotyczyły obowiązku składania informacji o cenach transferowych dla jednorodnych transakcji kontrolowanych, których łączna wartość przekracza progi dokumentacyjne realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi, dla których możliwe jest zastosowanie zwolnienia, jak i z podmiotami powiązanymi, dla których zastosowanie tego zwolnienia jest niemożliwe.

– Z interpretacji Dyrektora KIS wynika, że spółka nie ma obowiązku wykazywania w informacji TPR transakcji zwolnionej realizowanej z podmiotami powiązanymi gdy jej wartość nie przekracza progów dokumentacyjnych. Również w przypadku, w którym wartość transakcji nie jest zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego i jednocześnie nie przekracza progów ustawowych spółka nie musi dla takiej transakcji sporządzać informacji TPR – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partnetrs.

Z wyjaśnień skarbówki wynika, że jeśli transakcja kontrolowana zawierana jest równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia, jak i z innymi podmiotami powiązanymi, określając jej wartość na potrzeby lokalnej dokumentacji cen transferowych nie uwzględnia się części transakcji, która została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego (na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT).

– Tę część transakcji, która spełnia warunki do zwolnienia i jednocześnie jej wartość przekracza progi dokumentacyjne należy wykazywać w informacji TPR w osobnym polu – jako odrębną transakcję – w sposób uproszczony. Należy wskazać, wybierając odpowiednią opcję w formularzu, że jest to Transakcja zwolniona na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT – dodaje Cyprian Werykowski.

Przypomnijmy, że progi dokumentacyjne dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym wynoszą:

– 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

– 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

– 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;

– 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN