Aktualności

01

Zabudowa meblowa nie zawsze z 8% VAT

Aby do zabudowy meblowej wykonanej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym można było stosować 8% VAT konieczne jest związanie tej zabudowy z elementami konstrukcyjnymi budynku/lokalu – wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów.

– Minister Finansów zdecydował o wydaniu interpretacji ogólnej we wskazanym zakresie, gdyż w praktyce pojawiają się wątpliwości, jak trwałe musi być powiązanie zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (lokalu), aby uznać, że mamy do czynienia ze świadczeniem usługi (montażem trwałej zabudowy meblowej) stanowiącej modernizację w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, której świadczenie na podstawie tego przepisu korzysta z 8% stawki VAT – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Z ministerialnego dokumentu wynika, że jeśli o użytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, a po demontażu zabudowa ta jest niezdatna do użytku, ze względu na to, że same jej elementy (bez występującego przed demontażem trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub jego części – lokalu), nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla – wystąpi kompleksowe świadczenie, w którym elementem dominującym jest usługa w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Wykonywana w powiązaniu z usługą modernizacji obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) dostawa towarów (komponentów meblowych) będzie miała zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usługa modernizacji realizowana w obiektach budowlanych lub ich częściach (lokalach) zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%.

– Trzeba też podkreślić, że Minister Finansów w wydanym dokumencie zastrzegł, że w praktyce może wystąpić bardzo wiele możliwości wykonania zabudowy meblowej i rozstrzygnięcie co do wysokości jej opodatkowania powinno każdorazowo zostać poddane szczegółowej i obiektywnej analizie stanu faktycznego konkretnej sprawy – dodaje Andrzej Kapczuk.

Interpretacja MF: https://www.podatki.gov.pl/media/6096/interpretacja-ogólna-pt3-8101-2-2020.pdf

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN