Aktualności

01

Przepisy o kasach fiskalnych on-line opublikowane

Od poniedziałku 1 czerwca obowiązują regulacje dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Odpowiednie rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Chodzi dokładnie o przepisy dwóch rozporządzeń ministra finansów. Pierwsze dotyczy kas rejestrujących mających postać oprogramowania i zostało opublikowane w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 957. Drugie dotyczy grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania i ono jest w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 965).

– Przepisy o kasach fiskalnych on-line weszły w życie, ale używanie tych urządzeń nie jest obowiązkowe. Jeśli przedsiębiorcy chcą z tych kas korzystać w prowadzonej firmie mają taką możliwość. Decyzja należy do przedsiębiorców, bo być może ponieśli już wydatki na tego typu kasy – wyjaśnia Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Przypomnijmy, że niektóre grupy podatników były zobowiązane do stosowania kas fiskalnych on-line w ciągu 2020 r. Pierwsza grupa, w której są m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne czy hotelarskie miały stosować kasy on-line od 1 lipca 2020 r. Minister finansów przesunął jednak ten termin na 1 stycznia 2021 r. Druga grupa przedsiębiorców, w której są m.in. podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu miały używać kas elektronicznych od 1 stycznia 2021 r. Dla nich nowo wyznaczony termin to 1 lipca 2021 r. Powodem przesunięcia tych terminów przez ministra finansów była trudna sytuacja ekonomiczna wywołana pandemią koronawirusa, z którą muszą mierzyć się przedsiębiorcy.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN