Aktualności

01

Z ulgi B+R skorzystają też podatnicy prowadzący incydentalne prace badawczo-rozwojowe

Działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej – uznał dyrektor KIS w interpretacji z 4 listopada 2019 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.537.2019.1.AC).

– To zwrot w linii interpretacyjnej. Dotychczas urzędnicy skarbowi uważali, że incydentalne wykonywanie prac badawczo-rozwojowych pozbawia podatników preferencji podatkowych. Cytowana interpretacja ten pogląd zmienia. To słuszne podejście – komentuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Jednocześnie dodaje, że dyrektor KIS w wydanej interpretacji stwierdził wprost: „wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany”.

Interpretacja: https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=564811&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN