Aktualności

01

Samo pozwolenie na rozbiórkę nie obniży stawki daniny

To wnioski z wyroku WSA w Białymstoku, w którym sąd stwierdził, że dawny zajazd do likwidacji, ale który figuruje w ewidencji jako pozostały budynek niemieszkalny i jest w posiadaniu spółki jest nieruchomością związaną z działalnością gospodarczą (sygn. akt I SA/Bk 490/19), a który opisuje Rzeczpospolita.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując orzeczenie na łamach gazety zwrócił uwagę, że w omawianym wyroku sąd stara się sformułować stanowisko zgodne z przepisami, wskazując nawet w tym zakresie na zmianę przepisów, jaka miała miejsce. – Jednak – w mojej ocenie – to rozstrzygniecie sądu jest nieprawidłowe. Przyjęte przez sąd stanowisko nie uwzględnia oczywistych wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości według najwyższych stawek obiektów czy nieruchomości, które w żaden sposób nie mogą być już wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Tym bardziej w tej sprawie te wątpliwości są jaskrawe, gdzie podatnik uzyskał decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę, tj. miał materialny dowód na brak możliwości wykorzystania spornego budynku w działalności – dodaje Michał Nielepkowicz.

Wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ADF82C8F57

Pisaliśmy o tym: Rzeczpospolita z 13 listopada 2019 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN