Aktualności

01

WYWIAD: Inwestycja nieruchomościowa zakończona? Sprawdź swoje obowiązki podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zakończyli inwestycje nieruchomościowe lub oddali je do użytku muszą już w styczniu rozliczyć podatek od nieruchomości. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą sankcje – mówi w wywiadzie dla fpg24.pl Paweł Wyporski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Thedy & Partners.

Podatnicy, którzy w 2023 roku ukończyli inwestycje nieruchomościowe lub oddali je do użytku będą musieli je rozliczyć pod kątem podatku od nieruchomości już w styczniu. Jak rozumieć terminy „ukończyć inwestycje” lub „oddać je do użytku”?

Artykuł 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzależnia powstanie obowiązku podatkowego od wcześniejszego wystąpienia jednego z dwóch zdarzeń: zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania (budowli lub ich części), które ma miejsce jeszcze przed zakończeniem budowy. Przepisy podatkowe nie wskazują, jak należy rozumieć termin „zakończenie budowy” – nie odsyłają w tym zakresie również do innych aktów prawnych. W praktyce, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, za chwilę zakończenia budowy przyjmuje się dzień, w którym dokonano ostatniego wpisu w dzienniku budowy. Za rozpoczęcie użytkowania uważa się z kolei faktyczne wykorzystywanie nowo powstałego budynku lub budowli – może tym samym dojść do sytuacji, w której podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budynku, który – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – nie został jeszcze oddany do użytkowania. Podkreślić należy także fakt, o którym często podatnicy zapominają, że dla daty powstania obowiązku podatkowego nie ma znaczenia okoliczność późniejszego faktycznego uzyskania pozwolenia na użytkowanie czy rozpoczęcia użytkowania budynku, skoro wcześniej spełniony został warunek zakończenia budowy.

Jeśli podatnik ustali już, że spełnił przesłanki zakończenia inwestycji lub oddania do użytku, jakie obowiązki będzie miał w obszarze podatku od nieruchomości?

Przede wszystkim w sytuacji, w której podatnik zakończył budowę lub rozpoczął użytkowanie budynku czy budowli na przełomie roku, konieczne będzie ustalenie dokładnej daty, w której miało miejsce wskazane zdarzenie. Różnica paru lub nawet jednego dnia może przesądzić o tym, czy podatnik powinien wykazać dany obiekt do opodatkowania już w deklaracji na podatek od nieruchomości składanej w styczniu 2024 roku, czy też będzie mógł odroczyć moment powstania obowiązku podatkowego aż do roku 2025. Jeżeli jednak nasza budowa została zakończona w 2023 roku lub też w tym roku rozpoczęliśmy jej użytkowanie przed zakończeniem budowy – podatnik będzie zobowiązany na potrzeby podatku od nieruchomości ustalić, które obiekty z zakończonej inwestycji będą w ogóle podlegać opodatkowaniu, a także w jaki sposób, tj. czy mamy do czynienia z budynkiem czy z budowlą. Po prawidłowym określeniu przedmiotu opodatkowania, podatnik powinien ustalić powierzchnię użytkową nowych budynków oraz wartość nowo powstałych budowli, od których następnie wyliczy podatek od nieruchomości.

Cały wywiad można przeczytać pod tym linkiem: Inwestycja nieruchomościowa zakończona? Sprawdź swoje obowiązki podatkowe [WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN