Aktualności

01

Wypłata zaliczki na poczet należnej dywidendy

W przypadku spółek handlowych, dywidenda stanowi formę wynagrodzenia dla udziałowców za udzielone kapitały. Jednak przed wypłatą pełnej dywidendy często dochodzi do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Warto poznać najważniejsze aspekty praktyczne związane z wypłatą zaliczki na poczet należnej dywidendy oraz jej wyrównaniem po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - piszą w Rzeczpospolitej Lesław Mazur z Thedy & Partners i Michał Parafiniuk z Thedy & Partners Finance.

Zaliczka na poczet dywidendy to część zysku wypracowanego przez spółkę, która jest wypłacana udziałowcom przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany tok obrotowy. Jest to forma wczesnej wypłaty dywidendy, która ma na celu dostarczenie udziałowcom części zysków jeszcze przed finalnym podziałem.

Dopuszczalność wypłaty zaliczki

Wypłata zaliczki na dywidendę jest dopuszczalna zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych.

Kodeks przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę w przypadku, kiedy zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, pomniejszonego o niepokryte straty i udziały/akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom/akcjonariuszom, a spółka odnotowała jednak stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w:

1) całości – w przypadku odnotowania straty albo

2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi/akcjonariuszom za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

UWAGA! Wypłata zaliczki na dywidendę może odbyć się więcej niż raz do roku z zachowaniem powyższych zasad co do wysokości wypłaty.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 11 października 2023 r., str. H2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN