Aktualności

01

Wynagrodzenie członków Zarządu – czy obecne rozwiązanie jest optymalne

Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki na postawie różnych tytułów – umowy o pracę, powołania czy umowy cywilnoprawnej. Od rodzaju umowy zależą m.in. skutki podatkowe.

Każda z tych form tworzy nie tylko inną relację pomiędzy członkiem zarządu a spółką, ale jest również objęta różnymi typami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co z kolei przekłada się na wysokość obciążeń, które ponosi zarówno członek zarządu jak i spółka.

Sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, jeżeli członek Zarządu, oprócz funkcji związanych z zarządzaniem spółką, świadczy dla niej usługi o innym charakterze – np. doradczym czy eksperckim, wykraczającym poza zarządzanie. W takim przypadku możliwe jest wykonywanie zadań na podstawie więcej niż jednego tytułu (np. połączenie funkcji członka zarządu na podstawie powołania ze świadczeniem usług na podstawie umowy o współpracy).

W świetle powyższego warto dokonać przeglądu aktualnych form zaangażowania członków Zarządu w celu weryfikacji, która forma zaangażowania jest najbardziej odpowiednia i odzwierciedla faktyczny zakres działalności wykonywanej przez członków Zarządu.

W powyższym zakresie jesteśmy do dyspozycji oraz oferujemy wsparcie w zakresie rekomendacji odpowiedniej formy zaangażowania lub podziału pomiędzy różne formy współpracy.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN