Aktualności

01

Wpłaty na rachunki z wykazu podatników VAT dopiero od stycznia

Od 1 września 2019 r. działa wykaz podatników VAT. Jednak - jak przypomina Ministerstwo Finansów - obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Zatem dopiero od przyszłego roku, jeśli podatnik ureguluje fakturę na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą skutków podatkowych.

– Teraz warto sprawdzić jak działa wykaz i czy są w nim dane o rachunku związanym z prowadzonym biznesem. Jeśli informacji o koncie bankowym w wykazie nie ma, warto przed końcem roku te dane zaktualizować. Można to zrobić m.in. przez aktualizację danych w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEiDG. Jeśli bowiem 1 stycznia 2020 r. okaże się, że w wykazie nie ma naszego numeru konta, przedsiębiorca może mieć kłopot z otrzymywaniem płatności – podpowiada Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Więcej: https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN