Aktualności

01

Program Współdziałania zaakceptowany przez Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Wprowadza ona m.in. procedurę zapewniającą ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów w ramach Unii Europejskiej.

Do ustawy tej z Ordynacji podatkowej przeniesiono także przepisy dotyczące porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych.

– Z kolei do Ordynacji podatkowej ten akt prawny wprowadza zupełnie nową instytucję, a mianowicie program oparty na współpracy między podatnikami a organami podatkowymi, o czym już informowaliśmy. To zupełnie nowa filozofia podejścia do relacji fiskus – podatnik. Możliwość zawarcia umowy o współdziałanie będzie mogła zostać zawarta przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek największych podmiotów, czyli takich, których wartość przychodu, wskazana w zeznaniu podatkowym uregulowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro – tłumaczy Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Teraz ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN