Aktualności

01

Ważna uchwała NSA w sprawie podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Lasami Państwowymi umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Lasów, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. – wynika z uchwały NSA z 9 grudnia 2019 r., sygn. akt II FPS 3/19.

– Rozstrzygnięcie NSA jest bardzo ważne nie tylko dla podatników z branży energetycznej, których to orzeczenie dotyczy wprost, ale również dla bardzo wielu innych podmiotów, którzy korzystają z różnego rodzaju nieruchomości i obiektów w ograniczony sposób i wątpliwości organów budzi czy te podmioty są posiadaczami, co mogłoby przenosić na nich obowiązek podatkowy – komentuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. Służymy wsparciem w celu dokonania oceny czy to rozstrzygnięcie może mieć zastosowanie w Państwa sprawie. Zachęcamy do kontaktu: Michał.Nielepkowicz@thedy.pl

Orzeczenie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/11FC37C90F

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN