Aktualności

01

Objaśnień MF dotyczących ustalania dochodu zwolnionego z tytułu wsparcia nowej inwestycji należy oczekiwać dopiero na początku przyszłego roku

Resort finansów poinformował, że prace nad wspomnianymi objaśnieniami trwają. Na ich kształt będą miały wpływ m. in. uwagi zgłoszone podczas prac nad interpretacją ogólną, która w tym zakresie już została wydana.

Objaśnienia powinny zostać opublikowane na początku 2020 r.

– Cieszy fakt, że MF wciąż kontynuuje prace w tym zakresie i pozostaje mieć nadzieję, na jak najszybsze ich zakończenie. W związku z istniejącymi rozbieżnościami interpretacyjnymi, objaśnienia resortu na pewno pomogą przedsiębiorcom w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w praktyce – komentuje informację resortu Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN