Aktualności

01

W poniedziałek ostatni dzień na rozliczenie podatku od nieruchomości

Do końca stycznia przedsiębiorcy muszą złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za 2020 rok i wpłacić należność do organu gminy. Ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku będzie poniedziałek 1 lutego, gdyż 31 stycznia wypada w niedzielę.

Przepisy definiują, że obowiązek ten obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej (z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową).

– Rozliczenia podatku od nieruchomości należy dokonać na druku DN-1. Załącznikami do tej deklaracji są: ZDN-1, gdzie należy wymienić przedmiot podlegający opodatkowaniu, np. grunty. Trzeba będzie tu podać m.in. ich położenie, numer księgi wieczystej, powierzchnię, stawkę podatku czy formę władania. Najistotniejsze i najtrudniejsze w tym zakresie jest oczywiście podanie katalogu opodatkowanych budowli. Drugi z załączników ma oznaczenie ZDN-2 i tu konieczne jest podanie przedmiotów zwolnionych z opodatkowania. Również tu trzeba podać detale dotyczące np. nieruchomości, ale również podstawę zwolnienia z podatku – podpowiada Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jednocześnie przypomina, że wypełniający deklaracje dla podatku od nieruchomości na ostatnią chwilę muszą pamiętać, że mimo iż obowiązuje jeden wzór formularza do rozliczenia, gminy stosują różne stawki podatku od nieruchomości. To zaś oznacza, że jeśli podatnik posiada nieruchomości w różnych częściach kraju, musi sprawdzić jaka wysokość opodatkowania obowiązuje w danej gminie.

– Deklaracja powinna trafić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków itp.) – dodaje Michał Nielepkowicz.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w dopełnieniu tych formalności, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN