Aktualności

01

Lepsze błędy w strategii niż jej brak

Obowiązek sporządzenia w 2021 r. strategii podatkowej za 2020 rok nie narusza zasady niedziałania prawa wstecz ani tajemnicy handlowej - twierdzi resort finansów. Uspokaja, że za ewentualne uchybienia nie będzie sankcji karnych - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners w komentarzu dla DGP zwrócił uwagę, że jeżeli przyjmiemy, że strategia to faktycznie tylko obowiązek informacyjny, czyli sporządzenie podsumowania/sprawozdania po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnik podsumowuje jak wywiązywał się z obowiązków podatkowych i jaka była jego aktywność w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym, wówczas potencjalnie można uznać, że nie mielibyśmy do czynienia z zakazanym działaniem prawa wstecz. Jednak wymaganie wstecz, tzn. na mocy przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., żeby podatnik posiadał w przeszłości wdrożone procedury zarządzania ryzykiem podatkowym, których potencjalnie nie musiał mieć w 2020 roku – tego typu wykładnia kwalifikowałaby się do zarzutu zakazanego działania prawa wstecz.

Jest tu jednak pewien haczyk. W praktyce trzeba bowiem uważać, aby kwestionując to drugie podejście, jeżeli takie byłoby jednak prezentowane przez organy podatkowe (choć wydaje się z odpowiedzi MF, że niekoniecznie) – nie narazić się na ryzyko kontroli z uwagi na wyższe ryzyko nieprzestrzegania przepisów u danego podatnika, ze względu na brak wskazanych procedur. Wprawdzie ex post nie można nakładać na podatnika w przepisach dodatkowych obowiązków ze skutkiem wstecznym, to jednak praktyka – w tym oczekiwania organów podatkowych – były już takie, aby podatnicy tego typu procedury posiadali.

Publikowanie strategii potencjalnie może oznaczać naruszenie tajemnicy handlowej. Trzeba bowiem pamiętać, że w pewnych sytuacjach, przedstawienie pełnych danych i informacji żądanych przez przepisy w zakresie strategii może oznaczać naruszenie tajemnicy handlowej.

Przepisy pozwalają wprawdzie wyłączyć tego typu dane, objęte tajemnicą z dokumentu strategii. Dlatego w praktyce, sporządzenie dokumentu strategii będzie tu niejednokrotnie sporym wyzwaniem dla służb prawnych podatnika i doradców podatkowych, aby uzasadnić, że określone dane czy informacje wymagane przepisami nie zostały objęte strategią, ponieważ stanowią tajemnicę handlową.

Konieczność przygotowywania i publikowania strategii to nowy obowiązek i w tym zakresie otwartym pozostaje pytanie o jego charakter i zakres. Jeżeli tak jak widzi to MF, to obowiązek sprawozdawczy do wypełnienia po zakończeniu roku, to wydaje się, że taki obowiązek może potencjalnie być wprowadzony. Natomiast z pewnością nie można czytać tego, jako wymagania od podatników wstecz posiadania odpowiednich narzędzi czy instrumentów do zarządzania ryzykiem podatkowym, których przepisy nie wymagały w momencie, gdy podatnicy rozpoczynali rok podatkowy, choć praktyka – w tym oczekiwania organów podatkowych – były już takie, aby podatnicy tego typu procedury posiadali.

Cały artykuł można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 lutego 2021 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN