Aktualności

01

Unikanie płacenia podatków ma być trudniejsze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o egzekucji administracyjnej. Zmiany wprowadzone jej przepisami mają m.in. utrudnić unikanie płacenia podatków.

Nowelizacja wpłynie m.in. na zasady korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Dziś podatnicy, którzy nie mają pieniędzy na zapłatę podatku mogą poprosić organ podatkowy o rozłożenie podatku bądź zaległości podatkowej na raty. Raty płacone są na podstawie decyzji skarbówki, w której jest liczba rat i terminy płatności. Jeśli podatnik nie płaci ustalonych rat, decyzja wygasa – choć nie zawsze w całości.

– Obecnie decyzja o uldze w spłacie zobowiązań podatkowych wygasa, jeśli podatnik nie zapłaci w terminie trzech kolejnych rat. Podatnicy zatem pilnują tego limitu, aby preferencji nie stracić, mimo braku terminowych wpłat. Dzięki wspomnianej nowelizacji, decyzja wygaśnie, jeśli podatnik nie zapłaci w terminie trzech rat, ale nie muszą to być raty następujące po sobie. Chodzi o dowolne trzy. W konsekwencji po zmianie, brak jakichkolwiek trzech wpłat spowoduję utratę „systemu ratalnego” w skarbówce – wyjaśnia Piotr Kalemba, doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.

Zmiany zajdą też w egzekucji VAT od podmiotów zagranicznych w ramach unijnych procedur szczególnych, wskazanych w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

– Będzie to nowy tytuł egzekucyjny, co ma usprawnić ściąganie należności z tytułu VAT od przedsiębiorców, którzy nie mają siedziby w Polsce przy procedurach szczególnych – podkreśla Grzegorz Arczewski, doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.

Jeśli chcecie Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących nowych zasad egzekucji administracyjnej – zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN