Aktualności

01

Unia podnosi limity pomocy publicznej

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię koronawirusa będą mogli od państwa uzyskać pomoc w wysokości 1,8 mln euro. Do tej pory limit ten wynosił 800 tys. euro.

To decyzja Komisji Europejskiej podjęta w ramach nowelizacji „Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. 

– Podniesienie limitu przez KE z 800 tys. euro do 1,8 mln euro to bardzo ważny krok dla poszkodowanych przez pandemię przedsiębiorców. Będą oni mogli uzyskać większe wsparcie ze strony państwa. Dodatkowo pomoc w ramach limitu 1,8 mln euro może być łączona z tą de minimis. Wyższy limit KE wprowadziła do końca 2021 r. Teraz to polskie władze powinny przystosować regulacje krajowe do lepszych norm unijnych, aby firmy faktycznie z tej pomocy miały szansę skorzystać – komentuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN