Aktualności

01

Część podatników później zapłaci zaliczki na PIT

Minister finansów po raz kolejny zdecydował o odroczeniu terminu płatności zaliczek na PIT. Preferencja ma dotyczyć wybranych podatników – wynika z komunikatu MF.

Jak podaje resort w ten sposób chce wesprzeć przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne skutki w związku z pandemią. Odroczenie płatności zaliczek na PIT ma objąć m.in. branże: gastronomiczną, rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej, turystyczną.

Resort finansów informuje, że projekt rozporządzenia jest już gotowy, a przedłużenie terminów dotyczyć ma zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy; od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników; od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przedłużenie obejmie deklaracje PIT-4R i PIT-8AR.

– Rozporządzenie ma przedłużyć termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowany podatek, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. Dobrze, że przedłużenie na wpłatę zaliczek na PIT jest przedłużone po raz kolejny. Przedsiębiorcy najbardziej dotknięci skutkami COVID potrzebują wielowymiarowego wsparcia. Część z nich działa już na skraju bankructwa – komentuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że to już nie pierwsze przesunięcie terminów na wpłatę PIT. W pierwszej fazie pandemii termin wpłaty podatku pobranego w marcu, kwietniu i maju 2020 r. był przedłużony odpowiednio do:

  • 20 sierpnia 2020 r. – do podatku pobranego za marzec,
  • 20 października 2020 r. – do podatku pobranego za kwiecień, oraz
  • 20 grudnia 2020 r. –do podatku pobranego za maj.

Drugi raz terminy zostały przedłużone do:

  • 20 maja 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,
  • 20 czerwca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,
  • 20 lipca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN