Aktualności

01

Umorzone kwoty z PFR bez podatku

Minister finansów podpisał rozporządzenie, dzięki któremu nie będzie pobierany podatek dochodowy od umorzonych subwencji z tarczy finansowej, które wypłacał PFR. O samym pomyśle już informowaliśmy.

– Z rozwiązania przewidzianego w rozporządzeniu skorzystają przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatników w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. – wskazuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Warto też pamiętać, że zaniechanie poboru podatku nie pozbawi podatników możliwości zaliczenia wydatków pokrytych środkami z subwencji do kosztów podatkowych, zgodnie z zasadami ogólnymi.

– Zaniechanie poboru podatku od umorzonego wsparcia należy ocenić pozytywnie. Dla przedsiębiorców borykających się ze skutkami pandemii tego typu ulga pozwoli posiadane środki lokować w inne, niezbędne w firmie obszary – dodaje Adam Allen.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2021 r., poz. 1316.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN