Aktualności

01

e-Urząd Skarbowy poszerza usługi

Jak informuje Ministerstwo Finansów e-Urząd Skarbowy umożliwi wspólnikom spółki osobowej dostęp do danych identyfikacyjnych spółki. Dzięki temu zbędna będzie już wizyta w urzędzie.

– Z nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym skorzystają wspólnicy spółek: partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Udostępnione informacje będą zawierać m.in. adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe i rachunki bankowe. Ma to pozwolić na szybką weryfikację danych i ewentualną jej korektę bez konieczności wizyty w urzędzie – podkreśla Michal Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

e-Urząd Skarbowy to ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na podatki.gov.pl. Serwis budowany jest etapami do września 2022 r. Systematycznie udostępniane są w jego ramach kolejne usługi. Z informacji MF wynika, że pod koniec 2021 r. e-US umożliwi pobieranie zaświadczeń m.in. o niezaleganiu w podatkach. W czwartym kwartale 2021 r. planowane jest także wdrożenie usługi dla notariuszy. Akty notarialne będą mogły być przesyłane przy pomocy e-US do urzędów skarbowych elektronicznie. Z kolei w 2022 r. planowane jest wprowadzenie w e-US interaktywnych formularzy podatkowych, które obecnie znajdują się w systemie e-Deklaracje. W tym samym roku zostanie również udostępniona funkcjonalność dla komorników sądowych.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN