Aktualności

01

Transakcje z podmiotami z raju trzeba będzie uzasadnić

Minister finansów zmienia rozporządzenia dotyczące dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT. To skutek dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

– Wspomniana nowelizacja ustaw podatkowych (ta sama, która wprowadzi m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych; Dz.U. z 2020 r., poz. 2123) rozszerzy w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT zakres elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami mającymi m.in. siedzibę w tzw. rajach podatkowych o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Stąd konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia w tym zakresie – tłumaczy Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Projekty zmian w rozporządzeniach zostały właśnie opublikowane. Wskazano w nich, że lokalna dokumentacja cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych zawiera opis okoliczności, z których wynika obowiązek dokumentacyjny. Podmiot realizujący ten obowiązek powinien zatem podać w lokalnej dokumentacji cen transferowych, czy jest to tzw. bezpośrednia transakcja rajowa czy ma ona charakter pośredni. Z kolei uzasadnienie gospodarcze takich transakcji ma wyjaśnić przyczyny gospodarcze zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (czyli podmiotem z tzw. raju podatkowego).

– Jak podkreślono w uzasadnieniu do obu projektów, ważnym elementem tego uzasadnienia będzie opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Korzyść ekonomiczna może (nie musi) być kwantyfikowalna i przejawiać się – przykładowo – w poprawie konkurencyjności, zwiększeniu udziału w rynku czy wzroście innowacyjności. W związku z tym podmiot, który prowadzi wspomniane transakcje – bezpośrednio czy pośrednio – powinien sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych, w której przedstawi gospodarcze uzasadnienie transakcji, w szczególności gospodarczą racjonalność zawarcia i realizacji transakcji. Z kolei korzyść podatkowa powinna być rozumiana na potrzeby sporządzanej lokalnej dokumentacji cen transferowych jako korzyść podatkowa w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej – wskazuje Cyprian Werykowski.

Nowa wersja rozporządzenia ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Projekt PIT: Projekt (legislacja.gov.pl)

Projekt CIT: Projekt (legislacja.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN