Aktualności

01

Będzie przewodnik po estońskim CIT

Ministerstwo Finansów pracuje nad objaśnieniami dotyczącymi estońskiego CIT – nowego rozwiązania, które zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Jest już projekt tego dokumentu i właśnie rozpoczęto proces jego konsultacji, które potrwają do 17 grudnia.

– Co ważne, objaśnienia MF mają mieć moc wiążącą dla administracji skarbowej. To oznacza, że jeśli przedsiębiorca zastosuje się do wytycznych z ministerialnego dokumentu nie poniesie negatywnych konsekwencji, jeśli skarbówka jego działanie za takie uzna – podkreśla Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Przypomnijmy, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych opartego na modelu estońskim będą mogli wybrać specjalny ryczałt lub fundusz inwestycyjny. Objaśnienia MF mają jednak objąć tylko pierwszej z wymienionych opcji, a więc ryczałt.

Prowadzone przez MF konsultacje w zakresie objaśnień są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla spółek kapitałowych, które będą mogły korzystać ze zmian w prawie, ale również dla innych podmiotów zainteresowanych zakresem konsultowanego zagadnienia. Uwagi do projektu objaśnień można przesyłać do 17 grudnia na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl

Projekt objaśnień: Konsultacje podatkowe – estoński CIT – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Więcej o estońskim CIT: Efekt konsultacji z biznesem – Estoński CIT – Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN