Aktualności

01

To dobry moment na rewizję płaconego podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci posiadający duże zasoby nieruchomości, którzy płacą podatek od nieruchomości powinni przynajmniej raz w roku zrewidować swoje rozliczenia w tym zakresie. Jesień to najlepszy moment na takie działania.

Po co taka rewizja, zwłaszcza jeśli podatnik nie kupił lub nie sprzedał żadnej nieruchomości?

– Otóż regulacje dotyczące podatku od nieruchomości są na tyle niejasne, że spory w tym zakresie, również te mające swój finał w sądach są bardzo powszechne. Coraz częściej sądy orzekają na korzyść podatników. Takim przykładem może być tegoroczny wyrok NSA (sygn. akt III FSK 590/21), z którego wynika, że przy określeniu wysokości kondygnacji w świetle należy uwzględnić odległość mierzoną od podłoża do najniższego trwałego elementu konstrukcyjnego stropu i tak ustaloną wysokość odnosić należy do powierzchni całego pomieszczenia. Jeżeli okaże się, że ustalona w ten sposób wysokość wynosi od 1,4 do 2,2 m w podstawie opodatkowania uwzględnić należy jedynie 50% powierzchni pomieszczenia. Do tej pory stosowana była interpretacja, zgodnie z którą dla celów podatkowych pomieszczenie należy dzielić na mniejsze fragmenty – z uwagi na ich wysokość. Tylko na podstawie tego orzeczenia warto ponownie przeliczyć powierzchnię nieruchomości, od której płacony jest podatek. Gdy okaże się, że płacone fiskusowi kwoty są za wysokie warto skorygować swoje rozliczenia i to 5 lat wstecz, a od nowego roku płacić już podatek według niższej wartości – radzi Piotr Kalemba, starszy menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

 

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia przy rewizji rozliczeń podatku od nieruchomości – Zespół Thedy & Partners ma w tym obszarze bogate doświadczenie. Na bieżąco śledzimy interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych i możemy wskazać, co można i warto zastosować w praktyce, aby rozliczenia podatku od nieruchomości były optymalne i prawidłowe.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN