Aktualności

01

Nowelizacja CIT przyjęta przez Sejm

Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw.

Wiele rozwiązań znajdujących się w tej nowelizacji doprecyzowuje obecne regulacje. Wśród planowanych modyfikacją są m.in.:

– modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023)

– uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,

– zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,

– zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),

– uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,

– zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,

– złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,

– likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,

– poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),

– zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN