Aktualności

01

Termin na sprawozdanie z realizacji APA wydłużony

Podatnicy mają więcej czasu na złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C). To efekt wydłużenia terminu na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - CIT-8.

Podatnicy, dla których wydano uprzednie porozumienie cenowe, mają obowiązek złożyć Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Minister finansów rozporządzeniem z 17 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 639), wydłużył termin na złożenie zeznań CIT za 2021 rok do 30 czerwca 2022 r. W związku z tym, termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C) z mocy prawa ulega przedłużeniu również do 30 czerwca 2022 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN